What's New

About US

บริษัท ดิจิเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดย คุณชิว ยิวคง และคุณยุหนุด สะละหมัด 
 
บริษัทเปิดดำเนินกิจการในฐานะ “บริษัทตัวแทนจำหน่าย และบริการหลังการขายเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย จากผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลก” ภายใต้ยี่ห้อ CimCore Arm, ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดแบบเคลื่อนย้ายได้, Laser, Handy Scan Laser ซึ่งเหมาะสำหรับงาน ออกแบบต้นแบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเลเซอร์ และ  CMM สำหรับเครื่องมือวัดละเอียดที่ให้ความแม่นยำสูงรวมทั้งบริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ออกสู่ตลาดเพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ 
    
ผลิตภัณฑ์หลัก และ บริการ 
CimCore Arm : เป็นเครื่องมือวัดแบบเคลื่อนย้ายได้ CimCore ผู้นำตลาดโลกด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดแบบเคลื่อยย้ายได้ (Portable CMM Arm) ซึ่งเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นในด้านด้านการตรวจสอบคุณภาพ และ/หรือ การสร้าง การออกแบบ CAD/CAM จากชิ้นงาน ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น สามารถที่จะใช้ได้ทั้งในขบวนการผลิต และห้อง QC  
HandyScan : เป็นระบบ Laser 3มิติ ซึ่งเป็นนวัตถกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศแคนนาดา เป็นเครื่องสแกนที่ล้ำสมัยในวงการอุตสาหกรรมการผลิตตลอดจนถึง อุตสากรรมการแพทย์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน ซึ่งทำงานโดยใช้ระบบสายแบบ Fire Wire ต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ทำให้การส่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสแกนชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ต่อพ่วง มีความแม่นยำและความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งเหมาะ สำหรับการสร้างชิ้นงานที่เป็นต้นแบบ งานออกแบบ และ การควบคุมคุณภาพแบบ 3 มิติ  
Solutionix : เป็นนวัตกรรมของเครื่องมือวัด 3 มิติแบบใหม่ ผลิตจากประเทศเกาหลี โดยการนำเทคนิคของ กล้องถ่ายภาพเข้ามาใช้งานยึดหลักการสแกน ด้วยแสงสีขาว ทำให้งานที่ได้มีความละเอียดและแม่นยำสูง  

The New Look - CATALOG DIGIGATE

Exhibition & Seminar


 • As you are aware DigiGate Technology is an innovative supplier of Metrology solutions and as such is always updating its product line and capabilities in order to meet customer needs and also introduced to the market new products lines for Automotive Manufacturing 2016 Exhibition and Seminar 2016
  We would like to take this opportunity to invite you and your colleagues to the above Automotive Manufacturing 2016 Exhibition
  on 22-25 June 2016 at BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand
  at Hall 104 Booth No.4U19


  •Emy : +668 7598 1331 (Customer Service Senior)
  •Bee : +668 6025 6554 (Marketing Executive)

 • In the mean time, we also would like to take this opportunity to invite you to attaching our DigiGate Seminar 2016 0n 27 June 2016 at Thai-German Institute, Chonburi, Thailand at Room No.A511 If you have any further question please do not hesitate to contact us. Contact

  •Emy : +668 7598 1331 (Customer Service Senior)
  •Bee : +668 6025 6554 (Marketing Executive)

 • We, Digigate Technology Group Provides Not Just a Measuring Instrument But a Complete Package of Metrology and Automation Services.
  Service networks are strategically located throughout the Asia-Pacific region. With these strong support networks which enable us to enhance in monitoring timeline to provide rapid support to our customer. DIGIGATE also has a professional group of people attained with hignest degree of experience and quality service attitude to provide application solution support and meet all your metrology and automation needs

Update - New Products 2016


 • Manufacturers and production managers can use portable measurement technologies to enable considerably greater flexibility and efficiency in performing quality control (QC) operations directly on the production floor. The HandyPROBE Next™ portable CMM provides measurement accuracy that is insensitive to the instabilities of any environment. Free of any rigid measurement setup, the portable CMM outperforms traditional portable CMMs on the shop floor.

  The complete HandyPROBE Next system has the unique ability to perform real-time dynamic referencing of its scanning and probing devices as well as on targets of the object that is being inspected. The C-Track optical tracker and wireless probe can be moved at any time during the measurement sequence and generate the same high-quality data. Specifically designed to answer today’s manufacturing quality requirements, the HandyPROBE Next portable optical coordinate measuring machine offers unmatched flexibility and a wider measurement volume than other portable CMMs.

  This metrology inspection solution helps manufacturing companies eliminate inefficiencies in the manufacturing process and avoid unnecessary expenses.

 • Unexpected costs, production and part approval delays from non-conformities are no longer an issue when using the MetraSCAN 3D portable optical CMM 3D scanner. The system addresses reverse engineering and dimensional inspection of production tools, jigs, assemblies, sub-assemblies or final products ranging from 1 to 3.5 m (3.3 to 11.5 ft.) with an accuracy of up to 0.064 mm (0.0025 in.). Optical metrology provides measurement accuracy that is insensitive to the instabilities of the environment, making the MetraSCAN 3D optical CMM the prime choice for shop-floor quality control metrology. Free of any rigid measurement set up, it maintains the same level of performance regardless of the environment instabilities.

  Help operators better manage processes and respond faster to the industry’s increasing quality control (QC) requirements—all without compromising the manufacturing throughput.

  With its extendable measuring volume, incredible speed, shop-floor accuracy and impressive capabilities on challenging materials, the MetraSCAN 3D optical CMM represents the most complete metrology-grade 3D scanner on the market. It even features optional probing system pairing compatibility. Get ready to experience true quality control on your shop floor.

 • What's New about Rexcan CS2+
  The Rexcan CS2+ from Solutionix provides fully automated 3D scanning solutions for both
  medium and large sized objects. The Rexcan CS2+ comes in sleek, compact design that can
  fit on your desk to maximize workspace utilization.

 • MAKING 3D SCANNING A JOYFUL EXPERIENCE

  Advanced Blue light Scanning Technology
  An Intuitive Active Sync Function
  Fast and Easy to use Scanning Process
  For Small and Detail Rich Object